Boşanma evli olan bireylerin fiziksel, duygusal ve cinsel birlikteliğin sona ermesi olarak tanımlanabilir. Bu birlikteliğin sona ermesinin bireylerde oluşturacağı duygusal etkileri ve bu etkilerle tüm aile bireylerinin nasıl baş edebileceği, bu yeni duruma nasıl uyum sağlanacağı konusunda uzman desteği almanız gerekebilir.
  • Depresif ruh hali- üzüntü, çökkünlük, boşluk, çaresizlik hissi, ilgi ve zevk kaybı, uykusuzluk veya aşırı uyuma, iştah kaybı ya da kilo değişikliği, düşük enerji, kötü konsantrasyon, değersizlik veya suçluluk düşünceleri, tekrarlayan ölüm veya intihar düşünceleri yaşıyorsanız.

  • Bedensel yakınmaların da eşlik ettiği, nedensiz bir tedirginlik ve korku hali yaşıyorsanız
  • Kötü bir şey olacakmış hissi, rahatsız edici bir endişe hali yaşıyorsanız.
  • Boşanma süreci ve sonrasında yaşayacağınız yoğun duygularla nasıl başetmeniz gerektiği konusunda desteğe ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız

  • Çocuğunuza nasıl davranmanız gerektiği ve onun psikolojisinin en az hasarla bu süreci atlatması konusunda desteğe ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız profesyonel bir destek almanız gerekebilir.

  • Uyum ve kişilik testleri ile birbirinize olan uygunluk düzeyiniz

  • Uyum ve kişilik testleri ile potansiyel olarak yaşayacağınız sorunları önceden görebilme ve önlem alabilme imkanı

  • Evlilik sürecinizi istendik yönde şekillendirme imkanı

  • Birbirinizi daha iyi tanıyarak daha huzurlu ve mutlu bir aile hayatı

  • Huzurlu, mutlu ve uyumlu bir evlilik için geliştirmeniz gereken becerileri