Hipnotik Yeniden işleme (Tekniği) Terapisi (H.Y.T. )

Uygulamalı Atölye Çalışması

Hipnotik Yeniden işleme Terapisi, HYT; bilinç ile bilinçaltını beraberce işe koşan ve çift yönlü uyarımlarla bazı hipnotik tekniklerden oluşan bütüncül bir yaklaşımdır. Olumsuz yaşam deneyimleri ya da travmaların beynin fiziksel bilgi işleme sisteminin biyokimyasal dengesini bozduğu söylenmektedir. Otörler; bu sürecin bilgi işlemeyi durduğunu ve bilgiyi anksiyete oluşturan orijinal haliyle dondurduğunu (DÜĞÜM) öne sürmektedir(Shapiro, 2016).

Bu gibi durumlarda yeni bir işlemlemeye gereksinim doğar. Yeniden işlemleme yapılmadığında süreç,  ego-distonik haliyle kalır. Amaç, sürecin egoya uyumlu hale getirilmesidir. Bu konuda Alladin (2013) şöyle der; “ (Bu gibi durumlarda) …Gevşeme ve rahatlama yetmez, tedavinin önemli olan parçası; travmatik olan olayı (anıyı) yeniden işlemektir. Yeniden işlemleme yaptığınızda kaygı düzeyiniz azalıyor.”

HYT, anksiyete bozuklukları, fobiler ve travmalar başta olmak üzere olumsuz yaşam deneyimlerinin yarattığı duygusal bozukluklar ve gelecek yönelimli olumsuz yaşam beklentilerinin terapisinde kullanılabilir (Alan, 2018; Hipnotik Yeniden işleme Terapisi. Basımda).

EĞİTİM TARİHLERİ

17-18 Kasım 2018

EĞİTİM YERİ

Lorem Danışmanlık

Next Level İşmerkezi- ANKARA 

 AMAÇ

Terapistlere, terapilerinde kullanabilecekleri hızlı, kalıcı ve somut sonuçlar elde etmeyi amaçlayan entegratif bir terapi tekniğini öğretmektir. Tek modül ve 2 tam günden oluşan eğitimde; kısa teorik bilginin yanı sıra öncelik birebir uygulamalara verilecektir.

Kursiyerler danışan ile karşılaştıkları andan, seans sonu geri bildirim almaya kadar terapinin tüm safhalarını birebir uygulama ve videolar eşliğinde takip edebileceklerdir. Supervizörler eşliğinde eğitimde uygulamalar yapılacaktır. Amaç, kurs bitiminde terapistlerin danışanlarına HYT uygulamasını çekinmeden yapabilecekleri beceriyi kazandırmaktır.

KAPSAM

HYT’nin tanımı, teorik alt yapısı ve uygulama alanları

Çift Yönlü Uyarım ve etkileri

HYT’de hipnozun yeri ve uygulama biçimi

HYT protokolü ve kullanım çalışması

HYT Uygulamaya giriş

Güvenli yer çalışması

Çift yönlü uyarımla hipnozun entegrasyonu

Posthipnotik otohipnoz uygulaması

Zor vakalarda HYT uygulamasına ek teknikler

Doktorlar, Diş Hekimleri, Psikologlar, Psikolojik Danışman ve Rehberler, Klinik Psikoloji, Uygulamalı Psikoloji ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanlarında lisans ve/veya yüksek lisans mezunları ve son sınıf öğrencileri.

KATILIMCI SAYISI

15 kişi

Kayıtlar kişi sayısı ile sınırlı olduğu için ödeme ve başvuru sırasına göre kabul yapılacaktır.

SÜRE

Kurslar, aksi belirtilmedikçe sabah 09  akşam 17 saatleri arasında gerçekleştirilir.

SERTİFİKASYON

Katılımcılara eğitim sürecindeki çalışma performanslarına bağlı olarak Katılım Belgesi verilecektir.

BİLGİ ve KAYIT İÇİN

loremdanismanlik.com

psikolojimerkezi.net

0312 945 99 82

Kayıt için tıklayınız