Şirketinizin ya da kurumunuzun verimli, fonksiyonel ve sağlıklı bir gelişim süreci göstermesinin önündeki engellerin neler olduğunu tespit ederek bu engellerin giderilmesinde sizlere profesyonel bir hizmet sunuyoruz. Şirketinizi tüm birimleri ile birlikte sizinle birlikte analiz ederek sorunu ve çözümü birlikte tespit ediyoruz.

1. Adım: Kurumsal İhtiyaç Analizi ve Değerlendirme
Öncelikle kurumunuzun güçlü ve zayıf yönleri, geliştirilmesi gereken noktaları bireysel, grup ve örgüt kapsamında ayrı ayrı kurumsal tanılama analizi ile değerlendirmektedir. Yapılan analiz sonucunda bireysel, grup ya da departman ve örgütsel performansı, çalışanların memnuniyeti, kaynakların etkili ve verimli şekilde kullanıp kullanılmadığı müşterileri de içine alacak şekilde değerlendirilerek kurumun ihtiyaç duyduğu eğitimler ve müdahaleler belirlenmekte ardından kurumun yönetim ve İK departmanı ile bu sonuçlar paylaşılmaktadır.

2. Adım: Hedef belirleme
Analiz sonuçları kurum yöneticilerinin beklenti ve ihtiyaçları ile birlikte kapsamlı bir değerlendirmeye alınır. Aylık ve yıllık plan içerisinde geliştirilmesi hedeflenen noktalar belirlenir.

3. Adım:Uygulama
Uygulama sürecinde belirlenen hedeflere yönelik olarak;
Eğitim planlamaları
Birey ve grup eğitimleri
Şirket içi seminerler
Role-Playing uygulamaları
Bireysel ve grupsal danışmanlık uygulamaları ile kurumun tüm ihtiyaçlarına uygun olacak şekilde bilimsel teknik ve uygulamalara yer verilir.

4. Adım: Değerlendirme ve Geribildirim
Yapılan uygulamaların ihtiyaçları karşılamadaki başarısı ile ilgili olarak yapılan bilimsel değerlendirmelerle uygulamaların etkinliği ile ilgili kurum yöneticileri ve çalışanlar bilgilendirilir.