Obsesif kompulsif bozukluk -daha sıklıkla bilinen adıyla takıntı rahatsızlığı-; mantık dışı olduğu bilindiği halde istemsiz şekilde tekrar tekrar akla gelen ve zihinden uzaklaştırılamayan düşünceler (obsesyonlar) ile bu düşünceleri zihinden uzaklaştırmak ya da düşüncelerin verdiği sıkıntıyı azaltmak adına tekrar tekrar yapmak zorunda hissedilen eylemleri (kompülsiyonlar) ya da kaçınma davranışlarını tanımlamaktadır.

  • Kimi zaman zorla veya istenmeden geliyor gibi yaşanan, çoğu kişide belirgin bir kaygı ya da sıkıntıya neden olan, yineleyici ve sürekli düşünceler, dürtüler ya da hayallere sahipseniz

  • Bu istenmeyen düşüncelere, dürtülere veya hayallere aldırmamaya ya da bunları baskılamaya çalışır ya da bunları başka bir düşünce ya da eylemle etkisini azaltma (bir zorlantıyı yerine getirerek) girişimlerinde bulunuyorsanız.

  • Yineleyici düşünceyi durdurmak için (örn. el yıkama, düzenleme, denetleyip durma) ya da zihinsel eylemler (örn. dinsel değeri olan sözler söyleme, sayı sayma, sözcükleri sessiz bir biçimde yineleme) davranışlarda bulunuyorsanız.

  • Bu davranışlar ya da zihinsel eylemler yaşanan kaygı ve sıkıntıdan korunma ya da bunları azaltma ya da korkulan bir olay ya da durumdan sakınma amacı ile yapıyorsanız.

  • Takıntılar ya da zorlantılar zamanınızın çoğunu alıyorsa (örn. günde bir saatten çok ) ya da  bir sıkıntıya ya da toplumsal, işle ilgili alanlarda  işlevsellikte düşmeye neden oluyorsa profesyonel bir destek almalısınız.

  • Uyum ve kişilik testleri ile birbirinize olan uygunluk düzeyiniz

  • Uyum ve kişilik testleri ile potansiyel olarak yaşayacağınız sorunları önceden görebilme ve önlem alabilme imkanı

  • Evlilik sürecinizi istendik yönde şekillendirme imkanı

  • Birbirinizi daha iyi tanıyarak daha huzurlu ve mutlu bir aile hayatı

  • Huzurlu, mutlu ve uyumlu bir evlilik için geliştirmeniz gereken becerileri