Yas Danışmanlığı
Yas, sevilen bir yakının ölümü ile ortaya çıkan duygusal, bilişsel, davranışsal, bedensel ve sosyal alanlarda değişimlerle belirlenen karmaşık bir yaşantı, insan için kaçınılmaz ve evrensel bir deneyimdir. Bir yanıyla adaptif ve iyileşmeye hizmet eden diğer yanıyla çeşitli olumsuz gelişmeleri içinde barındıran bir süreçtir. Yas bedensel ve ruhsal pek çok belirti ile seyredebilir, bir krizle ortaya çıkabilir, gecikebilir, abartılabilir, çarpıtılabilir veya hiç ortaya çıkmayabilir. Böyle normal dışı seyir gösteren tablolar müdahaleyi gerektirir ve uygun tekniklerle normal yas reaksiyonlarına çevrilebilir. Yas Danışmanlığında amaçlanan hedef yas sürecinin yaşanması ve bunun normalleştirilmesidir.
Kayıp Danışmanlığı
Hepimiz yaşamın normal akışı içinde mutlaka kayıplar yaşamış ya da yaşayacağız. Bunu bilsek de, hatta bazen kendimizi buna hazırlasak da, duygusal yatırım yaptığımız bir yakınımızı kaybedince, duygusal dengelerimiz altüst olur ve bununla baş etmemiz zorlaşır. Bu süreci doğal olarak yaşadığımız takdirde, kayıpla sağlıklı bir şekilde baş etmiş ve güçlenmiş oluruz. Bu sürecin sonunda yaşadığımız kaybı, yaşamının parçası haline getirerek bununla yaşamayı öğreniriz. Bu, kaybedilen kişiyi unutmak ya da artık sevmemek anlamına gelmez. Sadece kaybı ve bununla ilgili hisleri kabullenmeyi ve böylece yaşamı sürdürmeyi sağlarız.

Her insan birini kaybettiğinde çok farklı duygusal, fiziksel ve davranışsal tepkiler verir. Bu tepkilerin yoğunluğu, yaşanılan olaya göre de değişir. Çoğu insanın bir kayıp karşısında verdiği tepkiler;

  • Duygusal: Şok, öfke, üzüntü, suçlama, suçluluk, korku, kaygı, yalnızlık, çaresizlik, umutsuzluk, yorgunluk, uyuşma, isteksizlik, özgür hissetme

  • Fiziksel: Kalpte ve boğazda sıkışma, nefeste darlık, hissizlik, midede boşluk duygusu, gürültüye karşı duyarlılık, güçsüzlük

  • Düşünsel: İnanamama, çarpık/hatalı düşünceler, unutkanlık, düşüncede dağınıklık/karışıklık, dikkat dağınıklığı, rahatsız edici düşünce veya rüyalar

  • Davranışsal: Alkol ya da başka bir madde kullanma, uyku ve yeme bozuklukları, dikkatsiz veya takıntılı davranma, sosyal çevreden ve kaybedileni hatırlatan uyaranlardan kaçma ve/veya bu uyaranlardan ayrılamama şeklindedir.

Danışmanlık sürecinde tüm bu problem alanlarına odaklanılarak bireylerin sorunu tanımlayabilmesi, kabullenmesi ve yeniden yaşama adapte olması sağlanmaktadır. Bu amaçla kaybın, yasın, uyumun ve komplikasyonların tartışılması, kendini gözlemleme ve denetleme, başkalarıyla bağ kurma, istekli hedefler belirleme, kaçınılan durumlarla karşılaşma, ölümü kabullenebilmeyi ve acıyla yüzleşmeyi sağlayabilmek için ölümün hikâyesini anlatma, ölenle ilgili olumlu ve olumsuz anıları gözden geçirme ve ölenle hayali bir konuşmayı içeren bir yardım süreci takip edilmektedir. Bunun sonucunda ise kişinin normal hissetmesi ve günlük hayatına geri dönmesi sağlanır.