Yaşam koçluğu, hayat kalitenizi ve performansınızı arttırmada etkili bir rehberlik ve yönlendirme hizmetidir. Yaşam koçluğu hizmetleri, bireyin kendi kapasitesini üst düzeyde kullanmasını sağlayan, hayatında bir arada yürütmesi gerekli alanların hepsini keyif alarak yönetebilmesini sağlayan, kişisel gelişimine destek olan, hayatındaki günlük sorun ve streslerle etkili bir şekilde başa çıkabilmesini sağlayan danışmanlık hizmetidir. Koçluk esas olarak keşfetme, farkına varma ve tercihlerle ilgilidir.

Danışanlarının içindeki en iyiyi, onlar kendi içlerinde olanları fark edemeseler bile, fark etmelerine yardımcı olma.

İnsanların istediklerini söylediği şeyleri gerçekleştirip gerçekleştiremedikleri ve tercihlerinin peşinden gidip gidemedikleri ile ilgilenmelerine yardımcı olma.

Danışanın yapabileceğini söylediği şeyleri yapabileceğine, olmak istediklerini söyledikleri insan olabileceklerine inanmalarına yardımcı olma.

Bireylerin kendisine kısa vadeli ve uzun vadeli hedefler koyması ve bu hedeflere etkin ve hızlı bir şekilde ulaşmasına yardımcı olma.

Kişinin kendi yaşamını etkin bir şekilde ve hedeflerine ulaşacak bir şekilde planlama, organize etme ve yaşamını ve ilişkilerini yönetme becerilerini kazanabilmesine yardımcı olma

Yaşadığı yakın ve duygusal ilişkilerde ve iş dünyasında kurduğu ilişkilerde duygusal ve davranışsal süreçlerin etkisini fark etmesine yardımcı olma.

Kişisel performans arttırmalarına yardımcı olma

Kişinin hayatındaki alanları(duygusal, iş, gelecek, ev, çocuk vb.) dengeli bir biçimde yönetebilmesine yardımcı olma.

  • Yaşamın anlamını mı arıyorsunuz. Yaşama sevincinizi mi kaybettiniz?
  • Hayatınızda değişim yaratmak için cesaretiniz mi yok?
  • Başarınızı nasıl yaratacağınızı bilemiyor musunuz?
  • Geçmiş hatalarınızdan kurtulmak, yeni bir geleceğe mi uzanmak istiyorsunuz?
  • Hayalinizdeki hayata ulaşabilmek için ne yapmanız gerektiğini bilmiyor musunuz?
  • Önemli kararların arifesinde misiniz?
  • Gerçekçi ve ölçülebilir hedefler belirlemekte zorlanıyor musunuz?
  • Anlaşılmadığınızı mı düşünüyorsunuz?
  • Ailenizle, iş arkadaşlarınız, çalışanlarınız veya yöneticilerinizle daha huzurlu ilişkiler mi istiyorsunuz?Bu sorulardan herhangi birine veya bazılarına “evet” cevabını veriyorsanız, bu yolda rehberlik almak isterseniz sizi MyTerapi Danışman Merkezi’ne davet ediyoruz.
  • Yaşamınızda gerçekten istediğiniz bir şeyi sevgiyi, doyumu, başarıyı, iyi ilişkileri, kendini ifadeyi, kendine güven ve saygıyı, sağlığı, güzelliği, mutluluğu, refahı, iç huzuru ve uyumu elde edebileceksiniz.